Matematyczny triathlon

REGULAMIN KONKURSU
“MATEMATYCZNY TRIATHLON”

§ 1. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku w ramach projektu “Matma jest cool!”.
2. Fundatorem nagród jest Fundacja mPotęga.

§ 2. Zasady Konkursu
1. Konkurs ma charakter indywidualny i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-V oraz klasy VI-VII.
2. Konkurs będzie się składał z trzech konkurencji:
  • I konkurencja - zadania do pobrania na blogu “Matma jest cool!”,
  • II i III konkurencja - zadania do rozwiązania w szkole.
3. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić się do p. Anny Ryby do dnia 8 grudnia 2017r.
4. Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stronach www.mfundacja.pl, www.mpotega.pl oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych związanych z Programem „mPotęga” i działalnością społeczną Fundacji mBanku.

§ 3. Harmonogram Konkursu
4 grudnia 2017r.- publikacja zadań  I konkurencji na blogu http://matmajestcool1.blogspot.com/, zamknięcie dostępu do zadań 11 grudnia 2017r.
11 grudnia 2017r. - II konkurencja w szkole w godz. 16.00-17.00
18 grudnia 2017r. - III konkurencja w szkole w godz. 16.00-17.00

§ 4. Wyłanianie zwycięzców
1. Wygrywa Uczestnik, który uzyska największą sumę punktów we wszystkich trzech konkurencjach.
2. W przypadku równej liczby punktów odbędzie się losowanie.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi najpóźniej 22.12.2017r.         .

§ 5. Nagrody
1. Dla Zwycięzców w obu grupach wiekowych przewidziano nagrodę główną - Powerbank.
2. Za miejsca II i III - gry.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu (w tym do zmian nagród) z ważnych przyczyn.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza