Gra "Matma jest fajna"

REGULAMIN GRY "Matma jest fajna"

§ 1. Organizator
1. Organizatorem gry jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku w ramach projektu “Matma jest cool!”.
2. Fundatorem nagród jest fundacja mPotęga.
3. W Grze mogą  brać udział uczniowie klas V-VII.

§ 2. Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w poniedziałek 27.11.2017r. na terenie szkoły w godz. 16.00 - 18.30.
2. Celem uczestników Gry jest rozszyfrowanie "trasy" poprzez rozwiązanie łamigłówek i zadań w aplikacji Actionbound ukrytych na terenie szkoły. Szczegóły realizacji zadań zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.
3. W Grze uczestniczą trzyosobowe zespoły po uzyskaniu zgody rodziców (karta do pobrania w szkole). Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu u p. A. Ryby do dnia 24.11.2017 (do godz. 12.00). Liczba zespołów jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
4. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy/tablet z mobilnym dostępem do Internetu, aparatem i naładowaną baterią (może się przydać Power bank). W urządzeniu powinna być zainstalowana aplikacja Actionbound. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze złego połączenia z Internetem.
5. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty.
6.  Gra toczy się na terenie szkoły, uczestnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminów obowiązujących w szkole.
7. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stronach www.mfundacja.pl, www.mpotega.pl oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych związanych z Programem „mPotęga” i działalnością społeczną Fundacji mBanku.
8. W czasie Gry obowiązują zasady fair play.
10. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

§ 3. Wyłanianie zwycięzców
1. Wygrywa Zespół, który uzyska najwięcej punktów (punkty zliczane są automatycznie w aplikacji Actionbound i wysyłane na serwer) i wykona zadania w najkrótszym czasie (szczegóły w załączniku do regulaminu).
2. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.
3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi najpóźniej 29.11.2017r.         .

§ 4. Nagrody
1. Dla Zwycięzców (3 pierwsze miejsca) przewidziano nagrody - bony o wartości:
  • 100zł za zajęcie I miejsca,
  • 50 zł za zajęcie II miejsca,
  • 25 zł za zajęcie III miejsca  
dla każdego z trzech graczy Zespołu.
2. Dla pozostałych uczestników - upominki.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz