O projekcie


Projekt "Matma jest cool!" dofinansowała Fundacja mBanku. Będzie on pokazywał, że matematyka nie jest nudna, może być fajna i można się jej uczyć z przyjemnością. Jest przeznaczony dla chętnych uczniów klas V, VI i VII i będzie złożony z wielu aktywności.
Będą to warsztaty, w czasie których uczestnicy poznają walory gier logicznych i będą w nie grać, poznają sposoby szyfrowania, magiczną matematykę. Część warsztatów będzie poświęcona praktycznej matematyce (zamiana jednostek, skala).
Terenowa gra miejska realizowana przy pomocy aplikacji Actionbound to kolejna część projektu zakończona wyjazdem zwycięzców na Śląską Noc Naukowców odbywającą się na Politechnice Śląskiej.
Projekt zakłada też realizację warsztatów projektowych, podczas których uczniowie będą tworzyć quizy, gry i zadania w aplikacjach Kahoot, LearningApps oraz Scratch ukazujące praktyczne zastosowanie matematyki. Gry te pozwolą przygotować uczniom ciekawe lekcje dla koleżanek i kolegów z klasy. Dzięki zastosowaniu metody "uczenie się przez nauczanie" powstaną obustronne korzyści.
Równolegle do wymienionych działań będzie prowadzony konkurs "Matematyczny triathlon".

Cele projektu:
  1. Rozbudzenie pasji, ciekawości poznawczej uczniów i zainteresowania matematyką poprzez gry i zabawy.
  2. Kształtowanie twórczej podstawy uczniów poprzez niekonwencjonalne zastosowanie wiedzy matematycznej.
  3. Rozwijanie logicznego myślenia i strategii rozwiązywania problemów.
  4. Rozwijanie umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym. 
  5. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie i wspólnej odpowiedzialności.

Innowacyjny charakter prowadzonych działań:

  1. Gry i zabawy - powodują aktywny udział uczniów w zajęciach, wywołują emocjonalny stosunek do tego, co się robi, stwarzają możliwości do dokonywania własnych badań i odkryć.
  2. TIK- zwiększają atrakcyjność, rozwijają techniki uczenia się we współpracy, pozwalają na integrację zespołów i rodzące się empatie, wytwarzają pole do interakcji między wszystkimi biorącymi udział w sytuacji dydaktycznej. 
  3. Uczenie przez nauczanie - rozwija kreatywność, uatrakcyjnia zajęcia, umożliwia aktywne konstruowanie własnej wiedzy wykorzystując wiedzę już posiadaną.
Anna Ryba, autor i koordynator projektu

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza